Prijzen en vergoedingen

Dieet- en voedingsadvies zit voor 3 klokuren in de basisverzekering, waardoor u in de meeste gevallen zelf niets hoeft te betalen. Dit is zowel de tijd dat u bij de diëtist bent, als de tijd die nodig is voor het opstellen van uw behandeling, de rapportage en administratie. 3 klokuren komen ongeveer overeen met €200,- vergoeding. Bent u ook aanvullend verzekerd voor diëtetiek, dan krijgt u meer vergoed vanuit uw verzekering. Let op: dit gebeurt pas wanneer de basisvergoeding is verbruikt.

Sambu Diëtistenpraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de kosten vergoed krijgt (mits uw eigen risico verbruikt is) en zelf geen factuur meer hoeft in te dienen bij uw zorgverzekeraar omdat er rechtstreeks wordt gedeclareerd. Zorgvergoeding wordt in Nederland eerst verrekend met uw eigen risico, waardoor u mogelijk (deels) moet betalen voor de gemaakte zorgkosten. Voor personen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico, zij krijgen dus sowieso 3 klokuren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar en zorgpolis.

Wanneer u naar de diëtist wordt doorverwezen in het kader van ketenzorg, omdat u diabetes of hart- en vaatziekten heeft, krijgt u altijd een basisvergoeding voor gemaakte kosten. Ook als u nog eigen risico heeft. Ketenzorg valt buiten het eigen risico waardoor u niks hoeft te betalen. Vraag na bij uw praktijkondersteuner of dit ook voor u geldt.

 

Sambu Diëtistenpraktijk hanteert de volgende prijzen voor reguliere behandeling, dit is zo goed als gelijk aan wat de zorgverzekeraar vergoedt:
 

Intakegesprek:                             €85,-
60 minuten

Vervolgconsult:                           €45,-
30 minuten

Vervolgconsult kort:                  €20,-
15 minuten

Telefonisch consult vervolg:    €20,-

Niet verschijnen:                       €15,-

 

Hoeveel consulten iemand nodig heeft verschilt per persoon en is afhankelijk van de reden voor het bezoek. Een intake gesprek duurt ongeveer 60 minuten, een vervolgconsult variëert. Dit is de zogenoemde directe tijd dat u zelf aanwezig bent bij de diëtist.

Wanneer tijdens de behandeling de vergoeding vanuit de basis- en aanvullende verzekering op is, zal dit worden aangegeven en zullen de rekeningen voor consulten naar u worden verstuurd. Geen verrassingen achteraf.