Voor verwijzers

Welkom op de website van Sambu Diëtistenpraktijk. Graag breng ik u op de hoogte van de mogelijkheden voor uw patiënten op het gebied van voeding, lichaamsgewicht en leefstijl.
 

U kunt uw patiënten naar Sambu doorverwijzen voor:

- Overgewicht en obesitas

- Ondergewicht

- Diabetes

- Eetstoornissen

- Hypertensie

- Hypercholesterolemie


Om in aanmerking te komen voor zorgvergoeding voor dieetadvisering vragen sommige zorgverzekeraars, ondanks de vrije toegankelijkheid voor de diëtist, om een verwijzing van de behandelend arts. Mocht u een patiënt doorverwijzen, geef hem/haar dan graag een verwijsbrief mee. Sambu Diëtistenpraktijk is aangesloten bij Zorggroep Medicamus.

Mijn missie is om mensen te laten inzien dat zij tot meer in staat zijn dan ze denken en hun zelfvertrouwen op het gebied van gewicht, voeding en leefstijl te laten groeien. Dit gaat, mijns inziens, gepaard met een verbetering van de gezondheid. In plaats van kant- en klare dagmenu's, beweegschema's en recepten aan de cliënt mee te geven, coach ik de persoon om zelf tot oplossingen te komen, zodat de intrinsieke motivatie wordt vergroot.

Uw patiënten verbeteren hun gezondheid door met kleine stappen hun voedingspatroon en leefstijl aan te passen. Door deze relatief kleine stappen worden behaalde resultaten uiteindelijk beter behouden en is de kans op terugval kleiner. Daarnaast is de dieetbehandeling goed vol te houden en is het streven dat deze niet onnodig wordt beëindigd door de patiënt.

Om cliënten zo goed mogelijk te helpen blijf ik mijn kennis en vaardigheden ontwikkelen door het volgen van cursussen en nascholingen. Daarnaast sta ik uiteraard geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19913210089), ben ik lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland en aangesloten bij de Veluwse Diëtistengroep en Zorggroep FleGel.

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben en zou u graag kennis met mij willen maken voor een eventuele samenwerking, dan zie ik uw reactie met veel plezier tegemoet!