Prijzen en vergoedingen

Dieet- en voedingsadvies zit voor 3 klokuren in het basispakket, waardoor u in de meeste gevallen zelf niets hoeft te betalen. Dit is zowel de tijd dat u bij de diëtist bent, als de tijd die nodig is voor het opstellen van uw behandeling, de rapportage en administratie. Zorgvergoeding wordt eerst verrekend met uw eigen risico, waardoor u mogelijk (deels) moet betalen voor de gemaakte zorgkosten. Voor personen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico, zij krijgen dus sowieso 3 klokuren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering.

Sambu Diëtistenpraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de kosten vergoed krijgt (mits uw eigen risico verbruikt is) en zelf geen factuur meer hoeft in te dienen bij uw zorgverzekeraar omdat er rechtstreeks wordt gedeclareerd. Indien u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u meer behandeltijd vergoed krijgt. Heeft u nog eigen risico? Dan gelden onderstaande tarieven die worden verrekend met uw eigen risico en dus voor uw rekening zijn. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar en zorgpolis!

Wanneer u naar de diëtist wordt doorverwezen in het kader van ketenzorg, omdat u diabetes of hart- en vaatziekten heeft, krijgt u altijd een basisvergoeding voor gemaakte kosten. Ook als u nog eigen risico heeft. Ketenzorg valt buiten het eigen risico waardoor u niks hoeft te betalen.


Sambu Diëtistenpraktijk hanteert de volgende prijzen voor reguliere behandeling:


Intakegesprek:             €60,-

Vervolgconsult:           €30,-

Vervolgconsult lang:  €45,-

Vervolgconsult kort:  €15,-

Telefonisch consult:    €12,-


Hoeveel consulten iemand nodig heeft verschilt per persoon en is afhankelijk van de reden voor het bezoek. Een intake gesprek duurt ongeveer 60 minuten, een vervolgconsult zo'n 15-30 minuten. Dit is de zogenoemde directe tijd dat u zelf aanwezig bent bij de diëtist.